Hrady v okolí
HasištejnNejznámější z hradů v okolí, částečně opravená zřícenina. Prohlédnete si zde zbytky několika paláců, raně gotickou kapli, přístupná je i hradní věž. Na hradě je také restaurace. Působil zde známý český humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Zříceniny hradu si prohlédl také J. W. Goethe.


Himlštejn(Nebeská skála)Zříceniny hradu na vysokém kopci u Stráže nad Ohří. Zachovaly se již jen zbytky bran a obytné věže. Pod věží zachován klenutý sklep, vhodný pro nouzové přespání.


Horní hrad(Hauenštejn)

Zřícenina hradu a zámku z 19. století. Právě zde probíhá náročná rekonstrukce takže je pro veřejnost uzavřen.

PerštejnDříve rozsáhlý hrad, dnes v rozvalinách, najdete na kopci u stejnojmené obce. zachován je zbytek okrouhlé věže a zeď s brankou.


Šumburk (Šumná)Šumburk (též Šumná) Od Lestkova nejblíže je zřícenina tohoto hradu, který byl založen až v 15. století a opuštěn byl už o sto let později. zachována je brána, hradby, zbytky věže a několika dalších budov.Pozor na špatné značení.